Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty wybrała nowych uczestników 5. edycji programu ambasadorskiego
08.12.2021
Grupa Azoty wybrała nowych uczestników 5. edycji programu ambasadorskiego

W roku akademickim 2021/2022 Grupę Azoty w środowisku akademickim reprezentować będzie 6 Ambasadorów, wybranych przez największe spółki należące do Grupy Kapitałowej. 

Jak co roku, do programu Ambasador Marki Grupa Azoty – którego głównym celem jest informowanie o działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku na uczelniach – zgłosiła się liczna grupa studentów i doktorantów polskich uczelni wyższych, zainteresowanych rozwojem zawodowym w sektorze przemysłowym. Spotkanie inaugurujące 5. edycję programu odbyło się 8 grudnia.

W trakcie rocznego programu wybrani uczestnicy będą wspierać Grupę Azoty w organizacji wydarzeń promocyjno-informacyjnych, skierowanych do środowiska akademickiego. Jednym z głównych zadań wyłonionych studentów i doktorantów będzie reprezentowanie największego koncernu chemicznego na uczelniach.

- Połączenie nauki i przemysłu to jedna z dróg, dzięki której konsekwentnie budujemy silną pozycję Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. Programy takie jak Ambasador Marki traktujemy jako inwestycję w przyszłość, możliwość dotarcia do najlepszych studentów i doktorantów, którzy za kilka lat mogą razem z nami zmieniać oblicze europejskiej branży nawozowo-chemicznej. Chcemy brać aktywny udział w procesie kształcenia przyszłych pracowników i już na tym etapie wspólnie z nimi wypracowywać rozwiązania dla najważniejszych wyzwań jakie stoją przed Grupą Azoty, przede wszystkim w kontekście transformacji klimatyczno-energetycznej i „zielonych” regulacjimówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. 

- Grupa Azoty już po raz kolejny proponuje studentom i doktorantom możliwość wykorzystania ich wiedzy w środowisku biznesowym. Jestem przekonany, że możliwość rocznej współpracy z Grupą Azoty będzie dla naszych Ambasadorów wyjątkowym doświadczeniem, szczególnie w kontekście projektów, które będziemy wdrażać. Mam tu na myśli rozwiązania odpowiadające na potrzeby Europejskiego Zielonego Ładu, czy szerzej – realizację nowej strategii do 2030 roku, która jest ściśle związana z transformacją klimatyczno-energetyczną Grupypodkreśla dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Nowymi Ambasadorami Marki Grupa Azoty zostali: Jakub Kusiński (AGH), Dominik Zdzieszyński (PWSZ Tarnów) – wybrani przez Grupę Azoty S.A. Tarnów, Kamila Splinter (ZUT) i Dawid Stanek (Akademia Morska) – rekomendowani przez Grupę Azoty Police, Alicja Głaszczka (Politechnika Warszawska) – reprezentująca Grupę Azoty Puławy oraz Damian Kułakowski (Politechnika Wrocławska) wybrany przez Grupę Azoty Kędzierzyn.

- Uczestnictwo w programie ambasadorskim organizowanym przez Grupę Azoty pozwala mi już na początkowym etapie mojego kształcenia zebrać unikatowe doświadczenia w branży,
z którą wiążę swoją przyszłość. Co więcej, przedsiębiorstwo nieustannie podejmuje szereg działań o charakterze proekologicznym, co stanowi istotny aspekt przemawiający za słusznością obranej przeze mnie ścieżki - 
mówi  Dominik Zdzieszyński, Ambasador Marki Grupa Azoty Tarnów w roku akademickim 2021/2022

Wybrani Ambasadorzy będą promować  markę Grupa Azoty wśród studentów i doktorantów, a także wspierać Grupę przy organizacji warsztatów i seminariów, które mogą spotkać się z zainteresowaniem środowiska akademickiego. Uczestnicy programu będą mieć możliwość udziału w spotkaniach z pracownikami szczebla menadżerskiego poszczególnych spółek, będę mogli również liczyć na wsparcie w realizacji autorskich projektów związanych z tematyką branży nawozowo-chemicznej. Ambasadorowie otrzymają miesięczne wynagrodzenie, a najlepsi będą mogli ubiegać się o płatne staże w Grupie Azoty.

Wyszukiwarka