Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi
27.03.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi

Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego br.

Zawarcie Aneksu do Porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia.

Okres obowiązywania Porozumienia został wydłużony do 25 kwietnia 2024 r. Porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu.

Priorytetem nowego Zarządu Grupy Azoty S.A. jest przedstawienie instytucjom finansowym długoterminowego planu poprawy sytuacji Grupy w możliwie najszybszym terminie. Działania, które powinny być wypracowane od 1 czerwca 2023 roku, czyli od czasu, gdy Spółka poinformowała o rozpoczęciu rozmów z instytucjami finansowymi, musimy zaplanować i wykonać w ciągu najbliższych kilku tygodni. To duże wyzwanie, ale jesteśmy zdeterminowani, aby odbudować wiarygodność Grupy Azoty i powrócić na drogę stabilnego działania – mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski. Zgodnie z harmonogramem dostarczamy dokumenty Instytucjom Finansującym oraz stosujemy się do ustalonych ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych – dodaje Wiceprezes Grupy Azoty.

Spółka podkreśla, że na bieżąco wypełnia wszystkie ustalenia w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Aneks z datą obowiązywania od 26 marca został podpisany z następującymi Instytucjami Finansującymi: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Wyszukiwarka