Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty PUŁAWY zwiększa produkcję
31.05.2023
Grupa Azoty PUŁAWY zwiększa produkcję

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwiększy od 1 czerwca 2023 roku produkcję nawozów i chemikaliów. Od początku czerwca wzrośnie w Spółce o ponad 100% - w stosunku do stanu obecnego - produkcja saletry amonowej (PULAN®), roztworu saletrzano mocznikowego (RSM®) i mocznika z przeznaczeniem na płynne roztwory (wspomniany RSM® oraz NOXy®). Decyzja ta związana jest z poprawą sytuacji rynkowej w obszarze popytowym oraz surowcowym.

Ograniczenie pracy instalacji produkcyjnych Spółki w pierwszych miesiącach 2023 roku związane było bezpośrednio z sytuacją rynkową, tj. istotnie obniżonym popytem we wszystkich branżach zastosowań produktów Spółki oraz kosztami zakupu gazu.

Na konkurencyjność spółki, podobnie jak całej branży nawozowo-chemicznej w UE, wpłynęły konsekwencje polityki klimatycznej, na której zyskują producenci spoza UE oraz bezcłowy import mocznika i amoniaku z krajów azjatyckich i afrykańskich na skutek czasowego zawieszenia przez Radę Unii Europejskiej cła na te produkty w grudniu 2022 roku. Ponadto wpływ miał wysoki poziom cen podstawowych surowców w tym m.in. energii elektrycznej i węgla wykorzystywanego w spółce głównie do produkcji pary technologicznej.

Od ponad roku branża nawozowo-chemiczna w Europie mierzy się ze skutkami zbrojonej agresji Rosji wobec Ukrainy przejawiającymi się bezprecedensowymi turbulencjami cen surowców energetycznych oraz załamaniem popytu w wielu sektorach gospodarczych. W efekcie wiele europejskich podmiotów nawozowo – chemicznych, w tym PUŁAWY zmuszone były do dostosowania poziomu produkcji do warunków rynkowych poprzez czasowe ograniczenia poziomów produkcji.

Sytuacja Grupy Azoty PUŁAWY jest stabilna. Kilka dni temu wznowiliśmy produkcję melaminy, a teraz dzięki niższym cenom gazu ziemnego na rynku, możemy zwiększyć produkcję nawozów i zaoferować rolnikom produkt po akceptowalnej cenie. Liczymy na to, że zawirowania na rynku surowcowo-energetycznym ustaną i będziemy mogli wrócić do przewidywalnych dla naszych klientów cyklów cenowych – informuje Marcin Kowalczyk, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Wyszukiwarka