Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty PUŁAWY ze Złotym Listkiem CSR POLITYKI
17.04.2019
Grupa Azoty PUŁAWY ze Złotym Listkiem CSR POLITYKI
Grupa Azoty PUŁAWY debiutuje w rankingu CSR tygodnika „Polityka” z najważniejszym wyróżnieniem - Złotym Listkiem. To nagroda dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.

W tegorocznym zestawieniu nagrodzono 73 firmy w trzech kategoriach: Białych, Srebrnych i Złotych Listków CSR. Grupa Azoty PUŁAWY znalazła się w gronie 13 liderów CSR w Polsce. Tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznali nagrody już po raz ósmy. Tegoroczną ankietę, opracowaną według normy ISO26000, wypełniło 111 przedsiębiorstw. Grupa Azoty PUŁAWY jest obecna w zestawieniu po raz pierwszy, znajdując się od razu w gronie 13 laureatów Złotego Listka CSR. Analizowanymi obszarami były m.in.: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa zaangażowanie społeczne. Szczególny nacisk położono na dobre praktyki we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i projektów w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. - Analiza ankiet pokazała, z jak dużą aktywnością firmy podchodzą do spraw związanych z budowaniem kapitału ludzkiego, działań nakierowanych na klientów, związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych, inicjatyw wspierających budowanie relacji z otoczeniem oraz zarządzaniem etyką. Może to wynikać z wdrażanych w ostatnich latach regulacji prawnych, ale także ze zwiększającej się dojrzałości firm w proaktywnym zarządzaniu swoim wpływem na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład organizacyjny. Mamy nadzieję, że zestawienie Listków CSR POLITYKI jest zachętą dla firm do pracy nad ulepszaniem swoich działań zarządczych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i SDGs - pisze Rafał Rudzki z firmy Deloitte na łamach tygodnika „Polityka”.  

Wyszukiwarka