Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Puławy: Kolejne spory zakończone
23.04.2020
Grupa Azoty Puławy: Kolejne spory zakończone

Zarząd Grupy Azoty PUŁAWY w krótkim czasie zakończył cztery spore zbiorowe z działającymi w Spółce organizacjami związkowymi. Dwa kolejne również mogą znaleźć wkrótce pomyślny finał.

W wyniku przeprowadzonych ostatnio rokowań, Zarząd Spółki podpisał z KM NSZZ „Solidarność” oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego (ZZPRC) porozumienie kończące dwa spory zbiorowe wszczęte przez te organizacje w 2019 roku. Wcześniej Zarząd podpisał porozumienie z ZZPRC w sprawie trzech innych sporów zbiorowych, z których dwa zostały już zakończone.

- To dobra wiadomość dla puławskiej spółki i dla całej Grupy Azoty. Związki zawodowe są ważnym i potrzebnym partnerem dla zarządów naszych spółek i doceniamy ich rolę. Często rozmowy są trudne, ale jak pokazuje przykład Grupy Azoty PUŁAWY, nawet przy bardzo rozbieżnych stanowiskach istnieje możliwość osiągnięcia kompromisu, jeżeli zostanie stworzony właściwy klimat dla negocjacji i obie strony chcą porozumienia. Dziękuję Pani Prezes Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej za wszystkie podjęte działania, które doprowadziły do tak szybkiego zawarcia porozumienia – mówi dr Wojciech Wardacki prezes Grupy Azoty.

Osiągnięte porozumienie dotyczy kwestii płacowych - przede wszystkim wprowadza nowe świadczenie do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy GA PUŁAWY oraz Regulamin przyznawania pracownikom Spółki nagrody z okazji Dnia Chemika. - W mojej ocenie, dzięki otwartej postawie strony społecznej, udało się osiągnąć satysfakcjonujący kompromis, co jest chyba najlepszym miernikiem jakości zawartego porozumienia – ocenia Anna Zarzycka-Rzepecka, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

W dobrą stronę zmierza też podnoszony przez ZZPRC i NSZZ „Solidarność” temat regulacji wewnętrznej dotyczącej tzw. „zarządzania zgodnością”. Zarząd zamierza poddać zapisy tego zarządzenia pod konsultacje społeczne. Prezes Zarządu – Anna Zarzycka-Rzepecka podpisała już do niego Aneks, który ogranicza nałożony na pracowników obowiązek informowania o nieprawidłowościach wyłącznie w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną pracą lub naruszeń, których stwierdzenie nie wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy.

Wyszukiwarka