Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Puławy czasowo ogranicza produkcję melaminy
08.07.2022
Grupa Azoty Puławy czasowo ogranicza produkcję melaminy

Rosnące ceny gazu, jak również przeprowadzona analiza możliwych do uzyskania cen sprzedaży produktu to główne przyczyny czasowego ograniczenia produkcji melaminy w Grupie Azoty Puławy.

Aktualna sytuacja rynkowa wymusiła zatrzymanie jednej z instalacji produkcji melaminy (Melamina I – I ciąg) oraz ograniczenie - do 50% zdolności produkcyjnych - na kolejnej (Melamina II). Ze względu na zaplanowane wcześniej prace remontowe na pozostałych instalacjach (Melamina I – II ciąg oraz Melamina III), produkcja melaminy od 9 lipca br. będzie prowadzona na poziomie ok. 20% maksymalnych zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji, wynoszących 270 ton/dobę.

Zobowiązania wynikające z bieżących kontraktów handlowych, które w znacznej części mają charakter krótkookresowy, będą realizowane w oparciu o pracujące instalacje melaminy i posiadane zapasy.

Grupa Azoty Puławy stale monitoruje poziom cen surowców i będzie dostosowywać swoją produkcję do sytuacji rynkowej.

Na tę chwilę spółka nie jest w stanie oszacować precyzyjnie możliwych negatywnych skutków finansowych ograniczenia produkcji.

Wyszukiwarka