Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty PUŁAWY będzie rozwijać swoją infrastrukturę badawczą
08.02.2019
Grupa Azoty PUŁAWY będzie rozwijać swoją infrastrukturę badawczą
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzyma 20,5 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój na budowę i wyposażenie laboratorium półtechnik. W obecności wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, przedstawiciele Spółki: Prezes Zarządu dr Krzysztof Bednarz oraz Członek Zarządu – Andrzej Skwarek podpisali umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw".

W ramach projektu zakupiona będzie aparatura badawcza oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia prac B+R. Własna infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli Grupie Azoty PUŁAWY na realizację długofalowej strategii rozwoju.

- Wsparcie rozbudowy infrastruktury B+R to inwestycja w innowacyjność polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie – wzrost konkurencyjności całej polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że połączenie potencjału świata nauki z potrzebami biznesu umocni pozycję Grupy Azoty wśród liderów nowoczesnej branży chemicznej - powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

- To jest wielka chwila dla Grupy Azoty PUŁAWY jak również dla całej Grupy Azoty. Cieszę się, że to właśnie w Puławach zostanie zrealizowany projekt, który otworzy perspektywy na ekspansję w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, opartych na własnym know-how – podkreślił dr Krzysztof Bednarz – prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY. Na terenie Grupy Azoty PUŁAWY powstanie laboratorium półtechnik, w którym Spółka będzie zajmować się nawozami, jak również – przede wszystkim – biotechnologią. W ocenie zarządu puławskiej spółki, patrząc na to, jak rozwija się biotechnologia na świecie, wydaje się, że w perspektywie 10-15 lat obok nawozów i chemikaliów może być to trzeci filar funkcjonowania Grupy Azoty PUŁAWY.

Efekty prac badawczych pozwolą na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym i przyczynią się do opracowania nowych produktów biodegradowalnych, wytwarzanych na bazie odpadów i surowców pochodzenia naturalnego. Kwas bio-bursztynowy, jest projektem nad którym prace w Spółce już trwają i są realizowane w Laboratorium Bioprocesów.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 50,5 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r.

Od 2012 roku Grupa Azoty Puławy jest częścią zintegrowanej Grupy Azoty. Spółka to wiodący dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa. Posiada ugruntowaną i mocną pozycję na europejskim rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Grupa Azoty Puławy to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent  melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Grupa Azoty Puławy to także jedyny w Polsce producent nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupy Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa).

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Kluczowe spółki Grupy Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa prowadzi również działalność na skalę międzynarodową. Do jej  zagranicznych aktywów należy działająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d'Uixó, jeden czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, którą Grupa Azoty przejęła w 2018 r.

Wyszukiwarka