Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty poszuka innowacji w ramach projektu IMPACT_Poland 2.0
28.02.2019
Grupa Azoty poszuka innowacji w ramach projektu IMPACT_Poland 2.0
Przez najbliższe dwa lata Grupa Azoty wraz z akceleratorem FundingBox będzie poszukiwać nowoczesnych technologii z potencjałem do rozwinięcia w przemyśle chemicznym. W ramach projektu chemiczny czempion uzyska możliwość testowania nowych produktów, usług i modeli biznesowych w zakresie własnej infrastruktury badawczej. W pierwszej kolejności spółka przyjrzy się rozwiązaniom z obszaru inżynierii materiałowej, magazynowania energii, tworzyw sztucznych i fine chemicals.

Impact_Poland 2.0 to kolejny, obok współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, program akceleracyjny z udziałem Grupy Azoty jako odbiorcy nowych technologii. Oba projekty realizowane są w ramach działania 2.5 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W tym tygodniu odbyła się uroczysta inauguracja I rundy Programu - Welcome Camp, na której zaprezentowane zostały założenia programu i pierwsze, wybrane przez panel ekspertów startupy zgłoszone do tego etapu. W ramach wydarzenia przeprowadzono także spotkania mentorskie, w których udział wzięli eksperci Grupy Azoty.

- Udział w programie Impact_Poland 2.0 jest przykładem realizowanych przez Grupę Azoty działań akceleracyjnych, które mają na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy na rynkach krajowych i międzynarodowych. To jeden z fundamentów stworzonego w organizacji ekosystemu innowacji, który otwiera nas na nowe technologie i współpracę z zaawansowanymi technologicznie podmiotami - podkreśla dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

IMPACT_Poland (2.0) to unikatowy, autorski program akceleracji startupów, opracowany przez FundingBox Accelerator. Celem programu jest przyspieszenie rozwoju oraz wsparcie innowacyjnych, kreatywnych mikro- i małych przedsiębiorców oraz sprawdzenie ich potencjału z wykorzystaniem infrastruktury, doświadczenia oraz zasobów odbiorców technologii, którymi są duże i średnie przedsiębiorstwa.

– Projekty, w których bierzemy udział organizowane są przez podmioty od lat funkcjonujące na rynku akceleracyjnym i cieszące się uznaniem ekspertów i środowisk startupowych. To zwiększa nasze szanse znalezienia rozwiązania z potencjałem do wdrożenia na skalę przemysłową – konkluduje Wojciech Satora, dyrektor ds. Projektów Innowacji Technologicznych.

W oparciu o wytyczone kierunki strategicznego rozwoju oraz agendę badawczą, Grupa Azoty uczestniczy w szeregu inicjatyw z obszaru B+R+I, m.in. w programach akceleracyjnych. Spółka poszukuje innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie podstawowej działalności, jak i w nowych obszarach biznesowych. Przybliżyć do nowoczesnych rozwiązań ma ją również uruchomiony ponad rok temu program akceleracyjny Idea4Azoty, wykwalifikowana kadra, i rozbudowywane zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci uruchomionego w ubiegłym roku w Tarnowie centrum B+R czy Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych w Kędzierzynie-Koźlu. Z kolei do Grupy Azoty Puławy trafi 20,5 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój na budowę i wyposażenie laboratorium półtechnik, które powstanie na terenie tamtejszego zakładu.

FundingBox to największa europejska platforma wspierająca akcelerację, realizująca w całej Europie programy akceleracji od 2014 roku w różnych branżach takich jak m.in. zdrowie, smartcity, connected car, inteligentna energia, robotyka, IOT, agrifood etc., które do tej pory ukończyło niemal 200 startupów. Do tej pory FundingBox wraz z partnerami wsparł startupy oraz małe i średnie firmy kwotą około 64 mln €. O skuteczności opracowanego przez FundingBox formatu akceleracji mogą świadczyć wyniki pierwszej, pilotażowej edycji IMPACT Poland, która zakończyła się w 2018 r. Uczestniczyły w niej 23 startupy, 19 z nich przeprowadziło udane wdrożenia razem z partnerami programu, a łączna kwota pozyskanego przez nie dalszego, zewnętrznego finansowania to już ponad 10 mln złotych.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Kluczowe spółki Grupy Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa prowadzi również działalność na skalę międzynarodową. Do jej zagranicznych aktywów należy działająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d'Uixó, jeden z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, którą Grupa Azoty przejęła w 2018 r.

Dodatkowe informacje:

Rzecznik Prasowy

Grupa Azoty

Tel: +48 14 637 40 56

Mail: ##gotrocxz#at#vgjeppodin.rdb##

Wyszukiwarka