Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty i AGH będą ustalać europejskie normy w zakresie czystych technologii węglowych
15.10.2015
Grupa Azoty i AGH będą ustalać europejskie normy w zakresie czystych technologii węglowych
14 października w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Grupa Azoty i AGH, w obecności Ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego, podpisały porozumienie dotyczącego współpracy nad technologią zgazowania węgla.

W ramach zawartego porozumienia AGH oraz Grupa Azoty będą współpracować przede wszystkim w obszarze rozwoju czystych technologii węglowych i ich wdrożenia w skali przemysłowej w Polsce. Prowadzone wspólnie projekty będą dotyczyły między innymi badania doboru i przygotowania węgla do zgazowania, wykorzystania go w procesach chemicznych, opracowania technologii wykorzystania żużli i popiołów otrzymanych w procesie zgazowania węgla czy warunków procesowych, energetycznych i emisyjnych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Jak deklarują strony rozwój czystych technologii jest niezbędny, aby umożliwić spełnienie unijnych celów w zakresie globalnych zmian klimatu, ale jest również ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju innowacji w Unii Europejskiej. Nowe technologie niskoemisyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i tworzenia nowych miejsc pracy, a także wzrostu gospodarczego. Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński powiedział: Rozwój technologii alternatywnego wykorzystania węgla potwierdza, ze węgiel to jedno z najważniejszych bogactw naturalnych Polski. Nasze górnictwo, dzięki skutecznej restrukturyzacji oraz projektom inwestycyjnym, jak ten realizowany w Grupie Azoty, ma olbrzymie szanse wejść na trwałą ścieżkę stabilnego rozwoju. Przyczyni się tez do unowocześniania polskiej gospodarki i bezpiecznej reindustrializacji kraju. Prezes Zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski podkreślił: W Grupie Azoty od lat intensywnie pracujemy nad dywersyfikacją dostaw strategicznych surowców do produkcji. Celem kontynuowanych prac nad projektem zgazowania węgla jest zapewnienie Grupie Azoty gazu syntezowego do jego dalszego przetwórstwa. W swoich działaniach badawczo-rozwojowych stawiamy na innowacyjne, niskoemisyjne technologie, które chcemy rozwijać z najlepszymi polskimi naukowcami. Stąd też nasza decyzja o współpracy właśnie z AGH Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka zaznaczył: Akademia Górniczo-Hutnicza od początku istnienia jest uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej. Realizując konkretne zadania dla polskiego przemysłu z takimi partnerami jak Grupa Azoty mamy pewność stworzenia silnych zespołów badawczych pracujących nad konkretnymi wyzwania z jakimi mierzy się Polska. Dodam, że będzie to jeden z największych realizowanych przez AGH, wspólnie z partnerem przemysłowym, projektów.

 

Wyszukiwarka