Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Długoletnie umowy dla mocznika i melaminy
19.02.2015
Długoletnie umowy dla mocznika i melaminy
Grupa Azoty Puławy dostarczać będzie Kronopolowi mocznik PULREA i melaminę przez najbliższe pięć lat, a umowy na dostawy opiewają na szacunkową kwotę 770 mln zł. Kontrakty zostały zawarte na pięć lat i obowiązywać będą do końca 2019 r.

Zgodnie z porozumieniem europejski lider w produkcji nawozów i melaminy – Grupa Azoty PUŁAWY – będzie dostarczała Kronopolowi niezbędny do produkcji płyt drewnopochodnych (MDF, OSB, płyt wiórowych) mocznik PULREA i melaminę. Dzięki dostępowi do surowców i dobrej lokalizacji Polska stała się europejskim centrum rozwoju przemysłu drewnopochodnego związanego z branżą meblarską i budowlaną. Polska jest czwartym na świecie eksporterem mebli. Sektor ten stanowi ok. 2 proc. polskiego PKB. Nietoksycznym produktem powstającym wskutek termicznej dekompresji mocznika jest melamina. Podobnie jak mocznik znajduje ona szerokie zastosowanie w procesie produkcji aminowych żywic klejowych wykorzystywanych w przemyśle przetwórstwa drewna. Prezes Kronopolu - Maciej Karnicki podkreśla, że porozumienie, które zawarto 9.02.br z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” ma kluczowe znaczenie dla firmy, bowiem puławska Spółka dysponuje ogromną bazą surowcową, która spełnia najwyższe wymogi jakości i bezpieczeństwa. Zapewnienie stałych dostaw najważniejszych surowców jest niezbędne do realizacji strategii biznesowej zorientowanej na ciągły rozwój Kronopolu. Zwiększone zdolności produkcyjne melaminy i mocznika stanowią podstawę do rozwoju wielu gałęzi przemysłu, w tym branży płyt drewnopochodnych. Paweł Jarczewski - prezes Grupy Azoty podkreśla, że podpisane z Kronopolem wieloletnie kontrakty są kolejnym potwierdzeniem trafności decyzji inwestycyjnych sprzed lat i jest przekonany, że ściślejsza współpraca przyniesie korzyści dla obu stron.

 

Wyszukiwarka