Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikaty prasowe
Grupa Azoty podpisała umowy na nowy sezon Agro
Grupa Azoty zakończyła prace nad umowami w obszarze Agro na sezon 2024/2025. Łącznie Grupa zawarła 66 umów z autoryzowaną siecią dystrybucji na rynek krajowy. W przypadku rynku zagranicznego, istotna część sprzedaży opiera się o umowy krótkoterminowe, z kolei część współpracy realizowana jest w ramach umów ramowych.
04.07.2024
Grupa Azoty Puławy wstrzymuje produkcję melaminy
Zarząd Grupy Azoty Puławy podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji melaminy. Koszty związane z podstawowym surowcem - gazem ziemnym oraz z energetyką w zakresie cen emisji są obecnie największym wyzwaniem. Punktem odniesienia są w tym przypadku producenci spoza Unii Europejskiej, którzy nie muszą ponosić tak wysokich kosztów. Grupa Azoty Puławy zabezpieczyła operacyjny zapas melaminy. Produkcja zostanie wznowiona w momencie, gdy na rynku będzie możliwe uzyskanie akceptowalnej ceny melaminy, w stosunku do poziomu kosztów produkcji.
04.07.2024
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Puławy
W piątek, 28 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające m.in: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
28.06.2024
Grupa Azoty powołuje zespół ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń oraz analizy ZUZP i występuje o zawieszenie kosztochłonnych zapisów
W ramach działań zmierzających do podpisania długoterminowego porozumienia z instytucjami finansowymi, Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę o powołaniu zespołu ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz analizy Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty i Zarządy kluczowych spółek w Grupie Kapitałowej wystąpili do Zakładowych Organizacji Związkowych o zawieszenie wybranych kosztochłonnych postanowień ZUZP. Celem wskazanych działań jest wypracowanie jednolitych rozwiązań w całej Grupie Kapitałowej, aktualizacja zapisów ZUZP i dostosowanie niektórych rozwiązań do obecnej sytuacji finansowej.
26.06.2024
Grupa Azoty publikuje wyniki finansowe za I kwartał
W I kwartale 2024 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 399 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 50 mln zł, przy marży EBITDA minus 1,5%. Wyniki są zgodne z szacunkowymi wynikami finansowymi, opublikowanymi przez spółkę 21 maja br.
28.05.2024
Powołanie Wiceprezesów Zarządu Grupy Azoty Puławy
W dniu 27 maja Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 czerwca 2024 roku na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu, trwającej od dnia 26 maja 2022 roku, Katarzyny Stasiak na Członka Zarządu, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Wojciecha Kozaka na Członka Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
27.05.2024
Wyszukiwarka