Informacja Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oświadczamy, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że:

  • firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
  • są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
  • Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
  • Tomasz HryniewiczPrezes Zarządu
  • Jacek JaniszekWiceprezes Zarządu
  • Andrzej SkwarekCzłonek Zarządu