Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Strategia rozwoju i wzrostu wartości
Strategia rozwoju i wzrostu wartości

Strategia Grupy Azoty  na lata 2013–2020  oparta jest na czterech filarach.

 • Ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej
  Zapoczątkowany w 2013 roku proces konsolidacji spółek w ramach Grupy Azoty wciąż stwarza potencjał wygenerowania dodatkowych korzyści. W celu poprawy efektywności zarządzania Grupą Kapitałową wdrożone zostanie zarządzanie przez segmenty biznesowe. W perspektywie 2020 roku będzie prowadzona dalsza integracja procesów oraz konsolidacja takich funkcji jak handel, zakupy, logistyka, finanse czy IT.
 • Wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie
  W celu utrzymania silnej pozycji na krajowym oraz regionalnym rynku nawozowym, Grupa Azoty będzie zwiększała kontrolę nad kanałami sprzedaży detalicznej oraz poszukiwała możliwości rozwoju i poprawy efektywności produkcji. Z uwagi na zmieniające się oczekiwania kluczowych odbiorców, w najbliższych latach Grupa Azoty będzie dostosowywać swoją ofertę do potrzeb nowoczesnego rolnictwa, w tym oferując rolnikom dodatkowe usługi.
 • Umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej
  W celu dywersyfikacji przychodów i zmniejszenia zależności od cyklów koniunkturalnych w rolnictwie, Grupa Azoty będzie dążyć do wzmocnienia swojego zaangażowania  w rozwój obszarów niezwiązanych  z produkcją nawozową. Kluczowym kierunkiem rozwoju działalności będzie petrochemia oraz segment tworzyw.
 • Generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora
  Dzięki wykorzystaniu własnych, unikalnych kompetencji w obszarze produktów dla rolnictwa, Grupa Azoty stanie  się  aktywnym  uczestnikiem  inicjatyw  w  zakresie  badań,  rozwoju  i  innowacji  w  Polsce,   w szczególności koncentrujących się na opracowaniu i wdrożeniu na rynek nowoczesnych, wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych.

INNOWACJE I ROZWÓJ
Perspektywiczne działania i operacyjne doskonalenie się


Grupa Azoty na bieżąco reaguje i podąża za obecnymi trendami, a jednym z nich jest obszar badań, rozwoju i innowacji (B+R+I) - Grupa chce być nie tylko beneficjentem inicjatyw, które aktualnie mają miejsce w Polsce, ale również ich aktywnym uczestnikiem, aby docelowo stać się pionierem w obszarze innowacji.
 

W celu maksymalizacji możliwych do osiągnięcia efektów, zostanie przeprowadzona operacjonalizacja działalności w obszarze B+R+I, mająca na celu utworzenie odpowiednich struktur, procedur, zasad i dobrych praktyk, koordynowanych na poziomie całej Grupy Kapitałowej. Wsparciem tej inicjatywy będzie zarówno rozwój już istniejących Centrów Badawczo-Rozwojowych jak i utworzenie nowych jednostek oraz specjalizacji produktowych.
 

Strategia Grupy Azoty będzie koncentrować się na podejmowaniu działań o charakterze innowacyjnym, związanych z wydłużaniem łańcucha wartości w kierunku wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych oraz adaptowaniem nowych technologii, przy jednoczesnym doskonaleniu obecnie funkcjonujących procesów. Grupa Azoty będzie aktywnie uczestniczyć w obszarze otwartych innowacji, m.in.  poprzez  współpracę  z  perspektywicznymi  startupami  (nawiązywanie  umów   handlowych i/lub zaangażowanie kapitałowe) oraz realizację projektów związanych z CSR i aktywizacją społeczności lokalnej.
 

Zgodnie z założeniami Strategii, do 2020 r. wydatki na obszar B+R+I osiągną poziom 1% przychodów Grupy.

Charakterystyka biznesu Grupy Azoty Puławy:

• elastyczne zarządzanie produkcją i sprzedażą dzięki zintegrowanemu modelowi biznesowemu

• zrównoważona segmentowo i geograficznie struktura przychodów

• zdywersyfikowany portfel produktowy (segmenty produktów Agro i Chemia)

 silnie zdywersyfikowana baza klientów (żaden z klientów firmy nie posiada więcej niż 5% udziału w przychodach)

• konsekwentnie realizowany program inwestycyjny

• zdrowe finanse Spółki

• zaufanie akcjonariuszy i rynku kapitałowego

• jasno określona strategia działania

Wskaźnik strategiczny

Wybór wskaźnika ekonomicznej wartości dodanej EVA odzwierciedla naszą strategię odpowiedzialności.

Wyraża on zasadę, że przedsiębiorstwo w swojej działalności powinno oddać gospodarce więcej niż bierze w postaci zasobów.
Dzięki temu uruchamiamy potencjał tkwiący w kapitale ludzkim w celu tworzenia wartości. Taki system zarządzania wiąże interesy pracowników, właścicieli i zarządu.
 

Poszerzanie oferty nawozowej o nowoczesne produkty i sposoby aplikacjiRozwiń

Granulacja mechaniczna nawozów na bazie saletry amonowej:

• saletra amonowa granulowana (AN)

• saletrzak (CAN)

• saletrosiarczan amonu (ASN)

• nawozy NP, NK i NPK

• nawozy NP i NPK z zawartością siarki na bazie mocznika

• wieloskładnikowe nawozy o przedłużonym czasie działania oraz przeznaczone do precyzyjnego nawożenia

• wieloskładnikowe nawozy płynne na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM)

Biotechnologia realizowana ze wsparciem zaplecza naukowego - Instytutu nawozów sztucznych w Puławach - wykorzystanie surowców roślinnych oraz rozwój produktów przyjaznych środowisku Rozwiń

• współpraca w zakresie komercyjnego wykorzystania procesów ekstrakcji nadkrytycznej za pomocą dwutlenku węgla

• uruchomienie spółki odpowiedzialnej za wytwarzanie i sprzedaż ekstraktów z chmielu i innych surowców roślinnych:

• rozszerzenie oferty o wysokomarżowe produkty chemiczne oparte na odnawialnych surowcach – dywersyfikacja i dostęp do nowych rynków zbytu

• różnorodna baza surowcowa o szerokim zastosowaniu, zapewniająca odbiorców z wielu gałęzi przemysłu: kosmetycznego, farmaceutycznego, browarniczego i spożywczego

• wytwarzanie biodegradowalnych tworzyw sztucznych i półfabrykatów do ich produkcji na bazie surowców:

• petrochemicznych

• odnawialnych

• produkcja stearyny i destylowanych kwasów tłuszczowych na bazie odpadów tłuszczowych (inwestycja realizowana w spółce zależnej – Azoty-Adipol SA

Wydłużenie łańcuchów produktowych - nowoczesne produkty dla branży chemicznej i uzyskiwanie na bazie dotychczasowych produktów i półproduktów (melanina, kaprolaktam)Rozwiń

• uniepalniacze na bazie melaminy

• żywice i kleje na bazie mocznika i melaminy

• tworzywa sztuczne na bazie kaprolaktamu i półfabrykatów otrzymywanych w procesie jego produkcji

• superczysty amoniak stosowany w optoelektronice

• nadtlenki organiczne

Optymalizacja efektywności procesu dzięki rozwiązaniom systemowymi i technologicznymi Rozwiń

• technologie umożliwiające obniżenie opłat z tytułu eksploatacji środowiska:

• zagospodarowanie odpadów stałych (BOŚ)

• wykorzystanie kondensatów procesowych w miejsce eksploatacji wód powierzchniowych

• redukcja emisji tlenków azotu (NOx) z elektrociepłowni

• modernizacja instalacji wytwarzania amoniaku w celu zmniejszenia energochłonności procesu technologicznego

• wdrożenie zaawansowanego sterowania procesami

Wyszukiwarka