Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Akcjonariat
Akcjonariat według liczby akcji
Akcjonariat według liczby głosów

ZRÓWNOWAŻONY PODZIAŁ ZYSKU

Zarząd PUŁAW kieruje się zasadą zrównoważonego podziału zysku Spółki pomiędzy:

  • akcjonariuszy (w postaci dywidendy),
  • pracowników (nagroda roczna),
  • potrzeby inwestycyjne Spółki (kapitał zapasowy).

Od debiutu na GPW w 2005 r. Spółka corocznie dzieli się swoim zyskiem. Do tej pory wypłaciła w formie dywidendy prawie 1 mld 500 mln zł.

Dane dostarcza Notoria.pl
Wyszukiwarka