Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Akcjonariat

ZRÓWNOWAŻONY PODZIAŁ ZYSKU

Zarząd PUŁAW kieruje się zasadą zrównoważonego podziału zysku Spółki pomiędzy:

  • akcjonariuszy (w postaci dywidendy),
  • pracowników (nagroda roczna),
  • potrzeby inwestycyjne Spółki (kapitał zapasowy).

Od debiutu na GPW w 2005 r. Spółka corocznie dzieli się swoim zyskiem. Do tej pory wypłaciła w formie dywidendy prawie 1 mld 500 mln zł.

Wyszukiwarka