Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Akcjonariat
Akcjonariat według liczby akcji
Akcjonariat według liczby głosów
AkcjonariuszLiczba akcji i głosów na WZ SpółkiUdział w kapitale
Grupa Azoty S.A.18,345,73595,98%
Pozostali akcjonariusze769,2654,02%
Razem19,115,000100.00%

ZRÓWNOWAŻONY PODZIAŁ ZYSKU

Zarząd PUŁAW kieruje się zasadą zrównoważonego podziału zysku Spółki pomiędzy:

  • akcjonariuszy (w postaci dywidendy),
  • pracowników (nagroda roczna),
  • potrzeby inwestycyjne Spółki (kapitał zapasowy).

Od debiutu na GPW w 2005 r. Spółka corocznie dzieli się swoim zyskiem. Do tej pory wypłaciła w formie dywidendy prawie 1 mld 500 mln zł.

Wyszukiwarka