Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka dywidendy

Podstawowe informacje o dywidendzie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. za lata obrotowe 2005/2006 – 2021

Rok obrotowy Całkowita kwota dywidendy Dywidenda na
jedną akcję
% zysku netto przeznaczony na dywidendę Dzień prawa do dywidendy Termin wypłaty dywidendy
2005/2006 38 230 000,00 zł 2,00 zł 30% 16.11.2006 15.01.2007
2006/2007 32 495 500,00 zł 1,70 zł 25% 07.12.2007 21.12.2007
2007/2008 82 194 500,00 zł 4,30 zł 25% 05.12.2008 19.12.2008
2008/2009 155 787 250,00 zł 8,15 zł 80% 02.02.2010 I rata w wysokości
4,08 zł na jedną
akcję 17.02.2010

II rata w wysokości
4,07 zł na jedną
akcję 31.03.2010
2009/2010 19 115 000,00 zł 1,00 zł 38% 20.01.2011 04.02.2011
2010/2011 69 960 900,00 zł 3,66 zł 30% 31.01.2012 21.02.2012
2011/2012 179 681 000,00 zł 9,40 zł 29% 27.12.2012 15.01.2013
2012/2013 198 413 700,00 zł 10,38 zł 49% 03.01.2014 17.01.2014
2013/2014 134 378 450,00 zł 7,03 zł 48% 03.06.2015 18.06.2015
2015 200 707 500,00 zł 10,50 zł 43% 30.05.2016 17.06.2016
2016 164 006 700,00 zł 8,58 zł 60% 12.06.2017 30.06.2017
2017 85 252 900,00 zł 4,46 zł 30% 13.06.2018 27.06.2018
2018 33 642 400,00 zł 1,76 zł 40% 02.07.2019 18.07.2019
2019 104 176 750,00 zł 5,45 zł 37% 02.07.2020 16.07.2020
2020 0,00 zł 0,00 zł 0%
2021 126 159 000,00 zł 6,60 zł 64% 29.07.2022 19.08.2022
Wyszukiwarka